Technologie

Poniżej zamieszczamy warunki techniczne odbioru, które są zarazem instrukcją stosowania małośrednicowych rur płuczkowych produkcji Silva ART spol. s r.o..

Rury płuczkowe produkowane są z rur bez szwu wg EN 426710.22; ČSN 420260.12, na końcach których znajdują się zworniki z gwintem – czop i mufa. Rura płuczkowa składa się z dwóch zworników z gwintem – czopu i mufy oraz korpusu rury. Do korpusu rury zworniki są spawane ciernie zgodnie z ČSN EN ISO 15620. 

Parametry techniczne rur wiertniczych
Rodzaje produkowanych bezszwowych rur wiertniczych:
  gwint nr rys. Dopuszcz. moment obr.-M
VT Ø32/L Cr32p 01-000-03 ~ 850 Nm
VT Ø42/L Cr42p 02-000-03  ~ 1900 Nm
VT Ø50/L Rd40 03-000-03  ~ 3900 Nm
VT Ø50/L SVJ33 04-000-03 ~ 3900 Nm
VT Ø60/L SVJ42 05-000-03  ~ 4300 Nm
VT Ø70/L SVJ50 06-000-03  ~ 8500 Nm

L – długość rury bez gwintu na czopie L
M – dopuszczalny moment obrotowy dla danej rury
Produkowane długości rur L: 500, 750, 1000, 1500, maks. 4500mm

Materiały stosowane do produkcji rur bezszwowych

Do produkcji rur płuczkowych ze zgrzewanymi ciernie zwornikami stosuje się materiały zgodne z ČSN 426710.22; ČSN 420260.12 w zakresie gatunku stali oraz dokładności wykonania. Zworniki są produkowane ze stali stopowej wg ČSN 415260 a następnie ulepszane cieplnie.

Oznaczanie produkowanych rur płuczkowych

Na powierzchni frezowania pod klucz, na każdej rurze nabija się oznaczenie producenta SA oraz cyfry wg zlecenia do produkcji, czyli SA xxx . Oznaczenia są opisane w zleceniu produkcji będącej częścią dokumentacji systemu zarządzania jakością EN ISO 9001.

Kontrola jakości żerdzi wiertniczych i rur do przecisków

W trakcie produkcji kontroli podlegają poszczególne etapy a przed przekazaniem rur na magazyn dokonuje się kontroli finalnej zgodnie z dokumentacją ISO wg  SAIN 01-03-2002 EN ISO 9001. 

Kontrola gwintów 

Każdy wyprodukowany zwornik oraz wykonany gwint podlega kontroli w zakresie dokładności wykonania obróbki skrawaniem oraz po wykonaniu gwintu. Kontrola gwintu wykonywana jest legalizowanym sprawdzianem danego gwintu. Gwinty stożkowe są pokryte powłoką manganową  zapewniającą łatwe skręcanie gwintów.

Kontrola zgrzewu

- wizualna: powierzchnia oraz kształt wypływki po zgrzaniu
- parametry wytrzymałościowe - zgodnie z dokumentacją produkcyjną, dokonuje się wyrywkowej kontroli na zginanie na wycinku obwodowym w miejscu zgrzewu

Kontrola równości rury czujnikiem zegarowym 

- dopuszczalna odchyłka 0,5mm – 1 mm na 1 mb 

Kontrola współosiowości czujnikiem zegarowym 

- dopuszczalna odchyłka 0,5mm

Kontrola długości miarką legalizowaną 

- tolerancja L ± 1 mm

Warunki dostawy

Termin oraz sposób dostawy realizowane są zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Do każdej dostawy odbiorca otrzymuje: 

 • dowód dostawy,
 • warunki techniczne odbioru (instrukcja obsługi stosowania rur).


Na prośbę odbiorcy dostarczamy również:

 • atesty hutnicze materiałów użytych w trakcie produkcji.
Dostawa i pakowanie

Rury płuczkowe dostarczane są na paletach zwrotnych o wymiarze 80 x 120 cm. Ilość sztuk na jednej palecie uzależniona jest od wielkości realizowanej dostawy. Jedna paleta nie powinna przekroczyć masy ok. 1000 kg brutto.

Instrukcja stosowania małośrednicowych rur płuczkowych produkcji Silva ART spol. s r.o.:
 1. Rury płuczkowe można stosować wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem odwiertów geologicznych z przepłuczką mokrą.
 2. Gwinty rur zabezpieczone są przed korozją smarem stałym. Przed zastosowaniem rur do wierceń należy wyczyścić gwinty ze smaru i zanieczyszczeń, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie gwintów rury oraz całej kolumny wiertniczej w wykonywanym otworze wiertniczym.
 3. Należy systematycznie kontrolować powierzchnię gwintów, czyścić je i smarować przed wprowadzaniem do otworu.
 4. Rury płuczkowe w trakcie transportu lub magazynowania należy przechowywać w pozycji poziomej z zabezpieczeniem gwintów.
 5. Podczas rozkręcania połączenia gwintowego nie wolno używać dynamicznego sposobu odkręcania np. uderzania młotem. Stosować należy klucz o stosownym rozmiarze.
 6. Rur wiertniczych w trakcie demontażu z otworu nie należy rzucać o spąg, nie należy ich używać także jako dźwigni, ponieważ może dojść do utraty równości rur lub do nieosiowości. Utrata któregoś z tych parametrów przełoży się na zwiększenie oporów tarcia w otworze oraz zużywanie ścianki rury.
 7. Podczas wiercenia, przy dokładaniu rur do otworu, każda rura powinna mieć czysty i nasmarowany gwint. Skręcanie gwintów rury do momentu styku obu powierzchni należy wykonać najpierw ręcznie i dopiero wtedy włączyć obroty z wiertnicy.
 8. Nie zezwala się na wzajemne łączenie obu końcówek rur z wykorzystaniem wiertnicy, gdyż jest to niebezpieczne dla obsługi wiertnicy oraz grozi uszkodzeniem gwintów rur.
Gwarancja

Producent gwarantuje jakość wykonania zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną SAIN (dokumentacja jest własnością  firmy Silva ART spol. s r.o.) oraz jakością zastosowanych do produkcji materiałów, jak również jakością zastosowanych technologii.

 


Gwarancja nie obejmuje przypadków :

 

- stosowania niezgodnie z przeznaczeniem,

- przeciążania rur dopuszczalnym momentem obrotowym,

- zmian w zakresie wykonania rur, których użytkownik dokonał samowolnie,

- stosowania w jednej kolumnie wiertniczej rur pochodzących od różnych producentów.

Ważne informacje

Rur płuczkowych produkcji Silva ART spol. s r.o. nie można stosować zamiennie z rurami innych producentów. Jeżeli w jednej kolumnie wiertniczej zastosowane zostaną rury pochodzące od różnych producentów, istnieje ryzyko:


- uszkodzenia gwintów,

- urwania przewodu w otworze,

- utraty narzędzi wiertniczych (świdrów).


Zgodnie z ustaleniami normy CSN EN 1710 (część 5.6, ustęp a) wszelkie rury płuczkowe, narzędzia w postaci świdrów, koronek oraz złącza stosowane do przeniesienia momentu obrotowego z wiertnicy na kolumnę wiertniczą muszą posiadać pewne, czyli stałe połączenie. Napędzane powinny być bez złączy ciernych, które mogłyby wytwarzać ciepło powierzchniowe, jak również stwarzać niebezpieczeństwo powstania zapłonu poprzez tarcie.


Opracował: mgr inż. Stanisław Krótki

Nova Tovarni 1746 737 01 Český Těšín